Onze MicroGame techniek werkt snel en effectief door middel van een innovatieve interactieve online leeromgeving. Deze is toegankelijk is voor elke organisatie en elk type gebruiker. Het spel genereert en toont statistieken en resultaten van gespeelde games, daarnaast stimuleert en faciliteert de dialoog. Het combineren van games en andere leer content is zeker mogelijk. Op deze manier ontstaat een totaal leertraject.

Nadenken over de juiste inzet van games in organisaties en de continuïteit van het leer- en veranderproces is noodzakelijk. Een ad-hoc aanpak zou moeten verdwijnen en worden vervangen door een stabiele, langdurige oplossing voor de inzet van deze techniek voor het behalen van een optimaal leer resultaat.

Werken aan een meervoudige, ‘Blended Learning’ oplossing waarbij games met films, presentaties en overige media worden aangevuld is essentieel. Iedereen neemt op een andere manier kennis op. Sommigen kijken het liefst naar instructiefilms, terwijl anderen liever een document doorlezen. Wij zijn van mening dat alle vormen van digitale informatie ondersteund moeten worden. Op deze manier leert iedereen, in zijn eigen tijd en tempo, op de voor hen meest effectieve manier. Dan pas wordt het beste rendement behaald. 

Het bieden van offline begeleiding van (teams van) spelers blijft erg belangrijk naast het digitale gedeelte. Ook moet ervoor worden gezorgd dat er permanent een online leerervaring beschikbaar is voor alle medewerkers . Het belangrijkste doel is uiteraard medewerkers meer te inspireren en te motiveren om te leren.

Met de WhiteBox leveren we een platform en creëren we een plek waar iedereen in de organisatie dagelijks, op informele wijze werkt aan actuele vraagstukken. Het platform sluit daarbij aan op een bestaande huisstijl en IT structuur.

Één plek voor alle MicroGames

Alle MicroGames worden online verzameld op één plek. Hierdoor zijn ze snel inzetbaar en is implementatie eenvoudig.

Alle games zijn beschikbaar voor de gehele organisatie, of indien gewenst alleen voor specifieke medewerkers of afdelingen. 

Overzichtelijke statistieken

De statistieken geven duidelijk inzicht in het gebruik van de MicroGames en het platform. Zelfs de gemaakte keuzes binnen games worden opgeslagen.

Dit biedt leidinggevenden de mogelijkheid om inhoudelijk te reageren en effectief te coachen op gemaakte keuzes.

Volledig beheer

Grip op het platform. De beheerder heeft volledige controle over de portal en de accounts.

De WhiteBox wordt specifiek voor uw organisatie ingericht. Niet alleen qua functionaliteiten, maar ook qua vormgeving.  

Kiest u voor een traditionele training die een dag(deel) duurt of voor Microtraining? Microtraining is opgebouwd uit korte, krachtige (Serious) games genaamd MicroGames waarin één leerdoel en/of boodschap in 15 minuten behandeld wordt. MicroGames richten zich op de kern van een probleem en motiveren de spelers om scherper na te denken over een mogelijke oplossing.

Maximale tijdsbelasting, minimaal rendement of toch liever andersom?

Het rendement van traditionele trainingen is vaak minder dan verwacht. Aan het einde van de dag is een groot gedeelte van de kennis al verloren. Dat heeft u vast ook geconstateerd. Als uw medewerkers de volgende dag op kantoor komen is 70% van de opgedane kennis vervlogen. Bovendien bent u uw personeel een hele dag kwijt. Wij kunnen aantonen dat het veel effectiever en makkelijker is om dagelijks 15 minuten te trainen. Waarom?

  • Door herhaling en routine blijft de opgedane kennis blijft beter hangen;
  • De aandacht is vele malen groter gedurende een training van 15 minuten;
  • De belasting voor uw organisatie is een stuk minder.

 

Dynamisch en on-demand leren

Kennis en informatie zijn via onze telefoon direct te raadplegen. In dezelfde wereld wordt de behoefte aan continu leren ook steeds groter. De medewerkers of leden van uw team zullen er niet aan ontkomen om ook tijdens de werkzaamheden actief bezig te zijn met een leerproces of verandertraject. Helaas hebben de traditionele workshops vaak een grote impact op een organisatie. Denk hierbij niet alleen aan de tijd die medewerkers kwijt zijn met deze sessies, maar denk ook aan de kosten. Dat vinden wij zonde, daarom kunnen MicroGames ingezet worden waar en wanneer de student er behoefte aan heeft.

Microtraining rust op twee belangrijke pijlers

Korte, gerichte sessies waarbij, per sessie, één leerdoel wordt behandeld.

De meest effectieve tijd om een sessie te behandelen is een kwartier. Hierna verslapt de aandacht van de student. Daarnaast is er een sterke focus op 1 leerdoel, waardoor de informatie overzichtelijk blijft voor de student. Het is eenvoudiger om drie keer één leerdoel aan te leren, dan om in één keer drie leerdoelen te leren.

Een blended leerproces waarbij tekst, video en games elkaar afwisselen en aanvullen.

De WhiteBox portal en het achterliggende framework is ontwikkeld om dit te kunnen doen. De student leest een tekst, ziet een video hierover, leest weer wat tekst, speelt een korte missie van een spel en heeft veel afbeeldingen bij dit proces. Op deze manier kun je een bredere doelgroep bereiken (iedereen leert anders).

Een belangrijk uitgangspunt bij het maken van onze games is dat deze leuk moeten zijn om te spelen. Wanneer uw medewerkers plezier hebben tijdens het serious gamen zullen zij ook sneller, onderling de competitie aan gaan. Dat is precies wat we willen bereiken. Onze games zijn vaak zo leuk dat spelers er ook buiten werktijd geen genoeg van kunnen krijgen. Hoe vaker gespeeld wordt, hoe beter de kennis behouden blijft.

Dagelijks maken uw medewerkers keuzes die van groot belang zijn voor uw organisatie. Vaak ook moeten deze intuïtief worden genomen. Wist u dat uw medewerkers betere beslissingen nemen wanneer ze een vergelijkbaar dilemma al eerder hebben moeten oplossen? Door het creëren van een veilige omgeving waarbinnen belangrijke scenario’s getraind kunnen worden, is het mogelijk om hen voor te bereiden op deze keuzes. Dat betekent meer rendement en kwaliteit van uw medewerkers en dus ook uw organisatie.

Alleen kijken naar leerstof werkt niet of nauwelijks. Door actief te werken met informatie wordt blijvende kennis en inzicht verkregen. Studeren is op te leggen, leren niet. Juist door zelf actief scenario’s op te lossen ontstaat inzicht. Daarvoor zijn MicroGames van InThere dé oplossing. Uw medewerkers worden geconfronteerd met situaties die zich ook in het dagelijks werk voordoen en al spelenderwijs leren zij wat de beste manier is om daarmee om te gaan. Er is volop ruimte om te experimenteren en keuzes te maken die normaal gesproken niet worden gemaakt. Alles om te kijken wat leidt tot het beste resultaat.

Met de inzet van MicroGames worden medewerkers gestimuleerd en uitgedaagd om individueel én met elkaar, naar antwoorden te zoeken (actief) in plaats van direct antwoorden aangereikt te krijgen (passief). Dat is de reden dat ‘Serious Gaming’ werkt.