TKI-Dinalog, NWO, TNO willen op een structurele manier de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid verbeteren. In die samenwerking werken we niet alleen hard aan de noodzakelijke innovatie, maar ook aan het delen van deze kennis, onze ervaring en resultaten.

Gewerkt wordt in 3 soorten projecten: fundamenteel, industrieel en experimenteel. Met deze onderverdeling denken we de hele sector te kunnen ondersteunen: zowel de strikt theoretische wetenschap kan bij ons terecht (fundamenteel) als ook de toegepaste wetenschap (industrieel). Bovendien kunnen organisaties pilots draaien met de opgedane kennis (experimenteel).

Programmaontwikkelaars voor de specifieke roadmaps bekijken per roadmap welke kennisbehoefte er leeft. Soms doen we dat met open calls: een oproep voor bedrijven en wetenschap om samen een projectvoorstel in te dienen. Soms signaleren we zelf een behoefte of ontwikkeling en zoeken dan partijen bij elkaar om hier invulling aan te geven. Het komt ook voor dat we een heel nieuwe behoefte zien ontstaan waarvoor tot op heden  geen programmalijn of roadmap beschikbaar is. Samen met het bestuur wordt dan bekeken of we die behoefte kunnen vervullen door een nieuwe roadmap in het leven te roepen of door de focus van een bestaande roadmap te verbreden.