Dagelijks maken uw medewerkers keuzes die van groot belang zijn voor uw organisatie. Vaak ook moeten deze intuïtief worden genomen. Wist u dat uw medewerkers betere beslissingen nemen wanneer ze een vergelijkbaar dilemma al eerder hebben moeten oplossen? Door het creëren van een veilige omgeving waarbinnen belangrijke scenario’s getraind kunnen worden, is het mogelijk om hen voor te bereiden op deze keuzes. Dat betekent meer rendement en kwaliteit van uw medewerkers en dus ook uw organisatie.

Alleen kijken naar leerstof werkt niet of nauwelijks. Door actief te werken met informatie wordt blijvende kennis en inzicht verkregen. Studeren is op te leggen, leren niet. Juist door zelf actief scenario’s op te lossen ontstaat inzicht. Daarvoor zijn MicroGames van InThere dé oplossing. Uw medewerkers worden geconfronteerd met situaties die zich ook in het dagelijks werk voordoen en al spelenderwijs leren zij wat de beste manier is om daarmee om te gaan. Er is volop ruimte om te experimenteren en keuzes te maken die normaal gesproken niet worden gemaakt. Alles om te kijken wat leidt tot het beste resultaat.

Met de inzet van MicroGames worden medewerkers gestimuleerd en uitgedaagd om individueel én met elkaar, naar antwoorden te zoeken (actief) in plaats van direct antwoorden aangereikt te krijgen (passief). Dat is de reden dat ‘Serious Gaming’ werkt.