SmartPort speelt een verbindende en stimulerende rol in de samenwerking die nodig is om de complexe uitdagingen van het havengebied aan te gaan en de ambities te realiseren. SmartPort is hét instituut dat optreedt als aanjager, organisator en financier van kennisontwikkeling en kennis disseminatie.

De slimste en beste haven ter wereld. Dat wil Rotterdam in 2030 zijn. Europa’s belangrijkste haven- en industrieel complex, een ijzersterke combinatie van ‘Global Hub’ en ‘Europe’s Industrial Cluster’ – allebei koploper op het gebied van effectiviteit, kwaliteit en duurzaamheid. Een inspirerende ambitie die de nodige uitdagingen met zich meebrengt.

Kennis ontwikkelen, delen en benutten vanuit één collectieve ambitie. De transitie naar de beste en slimste haven kan echter alleen succesvol verlopen, wanneer alle betrokken partijen samen antwoord geven op de veranderingen die de toekomst met zich meebrengt. Wanneer binnen de ‘tripple helix’ van bedrijfsleven, overheden en wetenschap de handen ineengeslagen worden, om vanuit één collectieve ambitie kennis te ontwikkelen, te delen en te benutten en de kansen die er liggen door vernieuwing en innovatie ook werkelijk te grijpen. Alleen op die manier kan het Rotterdamse havengebied definitief zijn positie van ‘Smartest Port’ veiligstellen.

Wij zijn ervan overtuigd dat kennisontwikkeling de meeste impact heeft, wanneer er concrete vragen vanuit de markt aan ten grondslag liggen; en dat de beste resultaten ontstaan wanneer optimaal geprofiteerd wordt van de gebundelde kracht van bedrijfsleven, overheden en wetenschap. Kennis krijgt bovendien een meerwaarde wanneer zij ten goede komt aan organisaties die een gemeenschappelijk doel hebben, bereid zijn verder te kijken dan hun eigenbelang en elkaar beter willen maken door langdurig met elkaar samen te werken.